Zasięg

 

Ozorków • Słowik • Aleksandria •  Małachowice •  Małachowice – Kolonia • Czerchów •  Boczki •  Tymienica • Skotniki • Cedrowice •  Cedrowice – Parcela • Leśmierz • Sierpów  • Konary  •  Ambrożew • Bogdańczew • Bryski • Bryski-Kolonia • Czarnopole • Góra Świętej Małgorzaty • Karsznice • Kosin • Marynki • Mętlew • Moraków • Nowy Gaj • Orszewice • Podgórzyce • Rogulice • Sługi • Stawy • Tum • Witaszewice • Zagaj •  Gaj • Głupiejew • Janów • Konstancin • Kosiorów • Kwiatkówek • Łętków • Maciejów • Mierczyn • Stary Gaj • Balków • Żabokrzeki • Czerników • Witonia • Gajew • Gledzianów • Gledzianówek • Kuchary • Nędzerzew • Oraczew • Romartów • Rybitwy • Węglewice • Witonia • Węglewice-Kolonia